در فملی که برای مجمع سالانه متوقف می باشد ، انتشار صورت های مالی ٣ ماهه را داشتیم. این شرکت در حالی سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٢٠۵ ریالی پیش بینی نموده که در دوره ٣ ماهه ٨٩ ریال معادل ۴٣ درصد آن را پوشش داده است. مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته حکایت از افت ٢۴ درصدی مبلغ فروش ، کاهش ١٢ درصدی سود عملیاتی و رشد ١۶ درصدی سود خالص دارد. کاهش ٨٢ درصدی هزینه مالی ...