در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از رشد ١٣٠٠ درصدی ارزش هر سهم شرکت در بازه زمانی ۴ ساله ، اکنون سهم روند اصلاحی به خود گرفته است....