گروه پالایشی از گروه های پیشرو در بازار امروز بود. توقف ٢ نماد شتران و شاوان در ابتدای ساعت معاملات و در ادامه بسته شدن نماد پالایش نفت اصفهان پس از معاملات پر حجم در قیمت های درصد مثبت ناشی از رسیدن شایعه بازگشت ذخایر در پالایشگاه ها و احتمال تعدیل مثبت حدود ۵٠ درصدی از مهمترین دلایلی بود که موجب شد نمادهای این گروه در ...