در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی چند ماه گذشته قیمت دوبار به محدوده ٣١٠ - ٣١۵ تومان واکنش نشان داده و در واقع محدوده مذکور به عنوان سطح حمایتی سهم عمل کرده است....

تحلیل تکنیکال سخت آزند - ثاژن :

 

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی چند ماه گذشته قیمت دوبار به محدوده 310 - 315 تومان واکنش نشان داده و در واقع محدوده مذکور به عنوان سطح حمایتی سهم عمل کرده است. در حال حاضر به نظر می رسد آرایشی مشابه الگوی کلاسیک کف دوقلو در نمودار سهم شکل گرفته است. پس از شکست خط گردن الگوی مفروض شاهد پولبک قیمت به ناحیه شکسته شده و افزایش مجدد تقاضا بودیم. واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD نیز تایید کننده صحت الگوی یافت شده است. از طرفی دیگر مطابق تئوری BAMM احتمالا شاهد شکل گیری پترن هارمونیک BAT در نمودار سهم خواهیم بود. انتظار می رود به مرور شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 500 تومان باشیم.