در نمودار تعدیل شده سهام شرکت ریل سیر کوثر و در چارچوب زمانی روزانه پس از اتمام یک سیکل ۵ موجی صعودی که آن را موج <١> لیبل گذاری کردیم....

تحلیل تکنیکال ریل سیر کوثر – حسیر :

 

در نمودار تعدیل شده سهام شرکت ریل سیر کوثر و در چارچوب زمانی روزانه پس از اتمام یک سیکل 5 موجی صعودی که آن را موج <1> لیبل گذاری کردیم شاهد اصلاح قیمت در قالب یک الگوی Flat بودیم. در حال حاضر با توجه به رشد قیمتی روزهای اخیر به نظر می رسد موج <3> پیشرو آغاز شده است. در مرحله اول قیمت می تواند تا حوالی 400 – 420 تومان پیشروی داشته باشد. هدف نهایی این موج باند قیمتی 530 – 535 تومان است که طبیعتا در میان مدت در دسترس خواهد بود.