مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با حضور ٩۵ درصدی سهامداران تشکیل جلسه داد. این شرکت هم مانند سایر شرکت های گروه با چالش های اخیر صنعت سیمان دست به گریبان بود اما توانسته بود با توجه به شرایط حاکم بر صنعت به نحوی مطلوب با بکار گیری استراتژی های به موقع مدیریتی در راستای کنترل هزینه، اصلاح ساختار فروش، اقداماتی اصلاحی در راستای مصرف انرژی و ... حساب های پایان سال خود را باسود ببندد...

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با حضور 95 درصدی سهامداران تشکیل جلسه داد.این شرکت هم مانند سایر شرکت های گروه با چالش های اخیر صنعت سیمان دست به گریبان بود اما توانسته بود با توجه به شرایط حاکم بر صنعت به نحوی مطلوب با بکار گیری استراتژی های به موقع مدیریتی در راستای کنترل هزینه، اصلاح ساختار فروش، اقداماتی اصلاحی در راستای مصرف انرژی و ... حساب های پایان سال خود را باسود ببندد.

مرتضی داداش مدیر عامل شرکت سیدکو در ابتدای مجمع به بررسی صنعت سیمان در جهان و ایران پرداخت و گفت: مجموع ظرفیت تولید سیمان در جهان 5.2میلیارد تن است و از جمع 171 کشور جهان،سیمان در 153کشور تولید می گردد.تا پایان سال 2014در مجموع 5673واحد تولید کننده سیمان اعم از آسیاب و کوره در جهان فعال بوده اند که از این تعداد 3900واحد در چین و سهم سایر کشور ها 1773واحد بوده است. میانگین بازده تولید سیمان جهان در مقایسه با ظرفیت واحد های تولید کننده حدود 73درصد می باشد. تولید جهانی سیمان در سال 2015 حدود 4600 میلیون تن بوده است که رشد 6.7درصد نسبت به سال 2014 روبرو بوده است.

عملکرد کشور چین در سال 2015 در حدود 6.3درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در سال 2015بیش از 51.3درصد تولید جهانی سیمان متعلق به چین بوده است، بعد از چین سایر کشورهای آسیایی به غیر از چین و هند و ژاپن با 21.7 درصد در رده دوم و هند با 6 درصد در رتبه سوم قرار دارد.

بر اساس پیش بینی ها نرخ رشد مصرف سیمان در جهان تا سال 2019به میزان 3.9درصد خواهد رسید و میزان مصرف جهانی از 539کیلوگرم به 640کیلوگرم خواهد رسید.

وی گفت: در حال حاضر چین نقش تعیین کننده در قیمت جهانی سیمان دارد و در برنامه دارد تا بخشی از کارخانه های سیمان خود را به دلیل کاهش تقاضا جمع آوری و ظرفیت خود را به 2000 میلیون تن کاهش دهد.

داداش در مورد وضعیت سیمان داخلی هم گفت: با توجه به رکود حاکم در کشور، تغییرات رویکرد عراق در خصوص واردات سیمان و دامپینگ قیمتی جلسات متعددی برگزار شد تا نتیجتا قیمت گذاری و موارد دیگر در خصوص سیمان در اختیار انجمن صنفی قرار گرفت که تاکنون به نتایج مثبتی هم رسیده است.

وی ادامه داد: در سال 95 تولید کلینکر 4.4درصد ، تولید سیمان6درصد ، توزیع داخلی سیمان 1.9درصد، توزیع صادراتی سیمان 28.2 درصد کاهش داشته است اما صادرات کلینکر 16.7درصد افزایش داشته است. تمام این موارد نشان دهنده فزونی عرضه بر تقاضا در بازار داخل و کاهش تقاضای صادراتی است.

مدیر عامل سیدکو از اقدامات و دستاورد های سال 95مجموعه گفت: در سال 95 تلاش شد تا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی با سرمایه اولیه 5 میلیارد ریال ایجاد شود، سال مالی شرکت های زیر مجموعه از پایان اسفند به 30آذر ماه منتقل شد، مصوبه هیئت مدیره و موافقت سهامدار عمده به منظور افزایش سرمایه 20 درصدی نیز اخذ شد.

به گفته او در زیر مجموعه ها هم تغییراتی رخ داد برای مثال: سودآوری سیمان مازندران نسبت به سال 94 افزایش 50درصدی داشته است، با توجه به تغییر سال مالی از اسفند به آذر، مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی شرکت سیمان کرمان از هلدینگ اخذ شد. اقدامات لازم در راستای ورود سیمان فیروزکوه به بازار سرمایه مهیا شد و افزایش سرمایه 50 درصدی این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

او شرکت بین المللی سیمان ساروج بوشهر در راستای ایجاد ارزش افزوده حدود 166 هزار تن آهک دانه بندی صادر کرد و تولید کیلینکر این مجموعه در نه ماهه سال 95 در حدود 109 هزار تن نسبت به سال 95 افزایش داشته است.

داداش در ادامه در خصوص عملکرد تجمیعی شرکت های تابعه گفت: تولید کلینکر در مجموعه 26.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، میزان تولید سیمان 33.2 درصد، فروش مقداری داخلی سیمان 28.2 درصد، فروش ریالی داخلی سیمان 24.1 درصد فروش مقداری سیمان صادراتی 25.1 درصد، فروش ریالی صادراتی 28.3 درصد کاهش داشته است و در مجموع فروش مجموعه از نظر مقداری با کاهش 27 درصدی و فروش ریالی شرکت در مجموع 25.6 درصد کاهش داشته است.

گفتنی است، شرکت در گزارش تلفیق سود خالص 63 میلیارد تومان را محقق کرده است، که از این میزان به ازای هر سهم 8 تومان سود نقدی با رای مثبت مجمع نقسیم شد.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام )

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ 30 اسفند 1395

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395