سلام بر حسین شهید

فملی در حالی سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٢٧٣ ریالی پیش بینی کرده بود که در پایان دوره ١٢ ماهه به ٣٢٣ ریال سود دست یافت و ١٨ درصد تعدیل مثبت برای سهامدارانش به ارمغان آورد. افزایش ٧ درصدی مبلغ فروش در ازای رشد ۴.۵ درصدی بهای تمام شده سبب شده تا حاشیه سود ناخالص ٣۴ درصدی شرکت تا سطوح ٣۶ درصدی افزایش یابد. البته ...