سلام بر حسین شهید

فولاد مبارکه از نمادهای متوقف شده در بازار امروز بود و دلیل این توقف درخشش در گزارش ١٢ ماهه ٩۵ می باشد. فولاد در حالی سود هر سهم خود را در سطوح ١۶۵ ریالی پیش بینی کرده بود و ١۴٠ ریال از این سود را در دوره ٩ ماهه پوشش داده بود که در پایان دوره ١٢ ماهه موفق شده به کمک عملکرد ٣ ماهه پایانی سال ، سود خود را با تعدیل مثبت ...