در پتروشیمی شازند روند معاملات کسل کننده و ضعیف دنبال می شود. ٢ عامل ترس از عرضه های سرمایه گذاری توسعه ملی و همچنین تک نرخی شدن ارز موجب شده تا بازار علاقه ای به حرکت روی این سهم که P/e نازلی هم دارد ، نداشته باشد. البته گفته می شود در صورت تک نرخی شدن ارز ...