اختلافات داخلی در حوزه سیاست، تهدیدات داعش در گوشه و کنار کشور در کنار عادت دیرینه بازار به رکود معاملات در ماه رمضان همگی مزید بر علت شدند تا

بورس۲۴ : سومین هفته نزولی بازار سهام در حالی طی معاملات منتهی به 26 خردادماه رقم خورد که با وجود عملکرد قابل قبول بورس در دو ماه فروردین و اردیبهشت، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به زیر 3 درصد رسیده است. بورس از طرفی در انتظار تعیین کابینه دولت است و از سوی دیگر عدم اعتماد سهامداران از شرایط موجود وضعیت دشواری را برای بازار سهام رقم زده است. اختلافات داخلی در حوزه سیاست، تهدیدات داعش در گوشه و کنار کشور در کنار عادت دیرینه بازار به رکود معاملات در ماه رمضان همگی مزید بر علت شدند تا به روند نزولی بورس دامن بزنند. در این میان نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز گواهی بر شرایط نامطلوب بازار است به طوریکه در هفته گذشته تنها شاهد ثبت بازدهی مثبت در تک صندوق های سرمایه گذاری بودیم و اکثر صندوق ها در مدت مذکور با افت همراه شده اند. در جدول زیر جزئیات عملکرد و روند بازدهی 90 صندوق آورده شده است.