همراه با سبد سهام پیشنهادی که چند سهم بنیادی و تکنیکی در آن معرفی شده است،یک اوراق با درآمد ثابت ٢١ درصدی هم که در بازار سرمایه قابل خرید و سرمایه گذاری است، پیشنهاد می شود.با سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی ریسک خود را کنترل کنید و زیان های گذشته را برگردانید...