بازگشت آرامش به بازار سرمایه می تواند مهمترین متغیر هفته آتی باشد و منطقی است که حمایت سهامدارن حقوقی در قیمت های نازل کنونی....

بورس۲۴ : بازار سهام دومین هفته متوالی منفی خود را درحالی پشت سر گذاشت که شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته متاثر از حملات تروریستی بیشترین افت را از ابتدای سال جاری به ثبت رساند. در فضای کم رمق بازار در روزهای اخیر حمایت حقوقی ها تا حدودی منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود اما اتفاقات روز چهارشنبه به تشدید ریسک های موجود در بازار دامن زد. براین اساس در حدود نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از جو موجود طی هفته گذشته بازدهی منفی را به ثبت رساندند و اکثر سبزنشینان این هفته نیز به رشد حدود یک درصدی اکتفا کردند اما در این میان صندوق مشترک دماسنج توانست بازده قابل توجه 4.6 درصدی را کسب کند و لازم به ذکر است در یک ماهه گذشته نیز این صندوق با ثبت بازدهی 11.3 درصدی در صدر قرار داشته است. بازگشت آرامش به بازار سرمایه می تواند مهمترین متغیر هفته آتی باشد و منطقی است که حمایت سهامدارن حقوقی در قیمت های نازل کنونی می تواند به بازگشت بازار به مدار صعودی کمک کند.

لازم به ذکر است دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.
با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.