در حال حاضر به نظر می رسد اصلاح قیمت پس از تکمیل ساختار مثلث پایان قطری و شکل گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD خاتمه یافته است....

تحلیل تکنیکال صنایع بهداشتی ساینا - ساینا :

 

پس از عرضه اولیه سهم در روزهای پایانی سال 94 و رشد قابل توجه قیمت سهم ، مدتها شاهد اصلاح فرسایشی در این نماد بودیم. به گونه ای که در حدود 1 سال قیمت سهم در یک محدوده رنج در حال نوسان بود. تا اینکه در روزهای پایانی سال گذشته یک رالی 70 - 80 درصدی در سهم داشتیم و پس از آن ساینا یکبار دیگر در مسیر اصلاح قرار گرفت. اگر بخواهیم نوسانات قیمت را از منظر الیوتی بررسی کنیم. باید گفت که به نظر با یک سری امواج اصلاحی (احتمالا کامپلکس) مواجه هستیم. در حال حاضر به نظر می رسد اصلاح قیمت پس از تکمیل ساختار مثلث پایان قطری و شکل گیری واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD خاتمه یافته است. انتظار می رود در قالب یک 5 موجی شاهد رشد ارزش هر سهم شرکت تا حوالی 730 - 750 تومان باشیم. محدوده 470 - 480 تومان با حد ضرر 450 تومان می تواند سطح مناسبی برای خرید باشد.