هر چند بازار سهام این روزها روند نزولی به خود گرفته و روی خوشی به سرمایه گذاران نشان نداده است اما برخی سهم های زیر ١٠٠ تومان به خریداران چشمک می زنند و برای خرید جذابند...