از دیدگاه کارشناسان هر چند پیروزی روحانی به آرامش اقتصادی در بازار سرمایه منجر شده، اما برای حضور نقدینگی تازه در بازار و رشد حجم معاملات....

بورس۲۴ : بورس در هفته گذشته با ثبت رشد 802 واحدی توانست عملکرد مناسبی برجای گذارد و اگرچه اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از فضای مثبت ایجاد شده توانستند سبزنشینی خود را حفظ کنند اما بازار با گذشت یک هفته از انتخابات حال د‌‌ر مسیر اصلاح قیمت‌ها قد‌‌م گذاشته است. از دیدگاه کارشناسان هر چند پیروزی روحانی به آرامش اقتصادی در بازار سرمایه منجر شده، اما برای حضور نقدینگی تازه در بازار و رشد حجم معاملات به تغییرات دیگری ازجمله اعلام استراتژی اقتصادی دولت جدید نیاز است. در این شرایط که نگاه معامله‌گران به سوی تصمیمات درسطح اقتصادکلان و همچنین اعلام ترکیب کابینه آینده است،انتظار می‌رود‌‌ پس از ریزش‌های قیمتی محد‌‌ود‌‌، د‌‌وره کم‌نوسان و بی‌رمقی را برای مد‌‌تی شاهد‌‌ باشیم.