در گروه لیزینگی وضعیت عرضه و تقاضا سر و شکل بهتری دارد و اکثر نمادهای این گروه با رشد قیمت به کار خود خاتمه دادند. به نظر می رسد بازار کماکان به آینده این صنعت امید دارد و دلیل معاملات نسبتا پر حجم در گروه مذکور ، همین مساله می باشد. به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد ، این صنعت می تواند یکی از صنایع مورد توجه باشد چراکه اولا هزینه تامین مالی شرکت ها کاهش خواهد یافت و ثانیا افت نرخ تسهیلات منجر به کاهش بهای تمام شده خودرو برای ...