سلام بر حسین شهید

بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته هم حال و روز چندان خوشی نداشت. گویی بازار هم در این ماه مبارک روزه گرفته ؛ آن هم چه روزه ای ! روزه بدون سحری !! البته فرق بین روزه ما با روزه بازار این است که ما در آشامیدن و در رفتار و اعمال روزه داری می کنیم اما گویا بازار روزه پول و نقدینگی گرفته و همین عامل سبب بی رمقی بازار شده است. جالب اینجاست که فشار ...