اما مورد دیگر که قصد داریم درخصوص آن با شما صحبت کنیم ، به جلسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار باز می گردد. روز چهارشنبه همایشی با موضوع «بررسی شرایط اقتصادی و چشم انداز بازار سرمایه» با سخنرانی «دکتر پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در «کانون کارگزاران بورس» برگزار شد. در این گردهمایی ، پورابراهیمی درخصوص اولویت های مجلس و دولت در سال ٩۶ و در دوران «پساانتخابات» سخن گفت. وی مهمترین برنامه های اقتصادی مجلس را بر چهار اصل ...