بازار سهام در شرایطی روزهای خود را سپری می کند که بازدهی بدون ریسک حتی در خود بازار خودنمایی می کند و مادامی که نرخ سود اوراق بالای ٢٠ درصد است ، عملا تمرکز صاحبان سرمایه در سهام بعید به نظر می رسد.در سبد این هفته ضمن معرفی چند سهم بنیادی و تکنیکی توصیه کرده ایم که همچنان دست کم یک سوم سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنید...