آنالیز نموداری نوسانات ٣ ماه گذشته سهام شرکت بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ با نماد معاملاتی شپارس نشان می دهد که در ابتدا قیمت در قالب یک ۵ موجی ایمپالس ....

تحلیل تکنیکال بین المللی محصولات پارس - شپارس :

 

آنالیز نموداری نوسانات 3 ماه گذشته سهام شرکت بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ با نماد معاملاتی شپارس نشان می دهد که در ابتدا قیمت در قالب یک 5 موجی ایمپالس از 188 تومان تا حوالی 335 تومان ظرف کمتر از دو ماه رشد داشته و در مرحله بعدی شاهد افزایش عرضه ها و نتیجتا آغاز زنجیره اصلاحی سهم بودیم. به نظر می رسد موج اصلاحی A حوالی 256 تومان خاتمه یافته. با این حال رشد اخیر سهم را با توجه به حجم نسبتا پایین معاملات و همچنین رشد بی رمقی قیمت با لیبل B (اصلاحی) شماره گذاری می کنیم. به نظر در قالب این موج قیمت نهایتا تا محدوده 320 تومان پیشروی خواهد کرد و پس از آن آخرین گام اصلاحی با لیبل C را خواهیم داشت. توصیه می کنیم نوسانات سهم را رصد کنید. خرید سهم پس از تکمیل زنجیره اصلاحی در رنج قیمتی 240 - 260 تومان با حد ضرر 210 - 220 تومان و هدف قیمتی میان مدتی 400 تومان می تواند گزینه مناسبی برای ریسک پذیران باشد. اگر دیدگاه کوتاه مدتی تر دارید ، رنج 340 تومان می تواند محدوده مناسبی برای فروش باشد.