در گروه دارویی ، دلقما بواسطه بحث فروش یکی از زیر مجموعه ها به نام پخش فردوس و راه اندازی خط تولید انسولین مورد توجه قرار گرفته و با صف خرید میلیونی به سمت قیمت های ٧٠٠ تومانی گام بر می دارد. به نظر اگر سهم را بدهند ، گزینه بدی برای کسب نوسان کوتاه مدتی نباشد چراکه انتظار داریم این حرکت تا قیمت های ...