بورس تهران اولین روز کاری هفته را مثبت و با افزایش تقاضا و رشد قیمت ها آغاز کرد و شاهد تحرکات خوبی در کلیت بازار بودیم ؛ هر چند که با گذر از یک ساعت ابتدایی معاملات ، شاهد فروکش کردن هیجانات ابتدایی بودیم. پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و تداوم حضور دولت برای ۴ سال دیگر موجب شد تا معامله گران و سهامداران با اعتماد بیشتری سرمایه های خود را به بازار بسپارند. البته جهش قیمت ها در بازارهانی جهانی هم موثر بود و ...