سلام بر حسین شهید

در گروه خودرویی آغاز ضعیف همراه با فشار عرضه را در اکثر نمادها شاهد بودیم اما پس از جابجایی بلوک ١١٠ میلیون سهمی در نماد «خساپا٢» به مرور شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت ها بودیم. بطوریکه در دقایق پایانی بازار ، هیجان به اوج خود رسید و حتی نماد سایپا تا یک قدمی صف تقاضا نیز پیشروی کرد هر چند که در نهایت موفق به تشکیل صف خرید نگردید اما تحرکات مثبت در این نماد به سایر همگروهی ها نیز تسری یافت و اکثر نمادها در سطوحی بالاتر از ...