شرکت آهن و فولاد ارفع تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه خود را اعلام کرد.