به نظر می رسد یک موج پر قدرت دیگر انتظار سهم را می کشد لیکن جابجایی پر حجم سهام در نزدیکی حمایت ها می تواند مورد توجه سهامداران برای معاملات پلکانی قرار گیرد...