امروز سه شنبه ٢۶ اردیبهشت در حالی به سراغ بازار می رویم که تنها ٢ روز کاری تا انتخابات زمان باقیست و فضای انتخاباتی در کشور اوج گرفته است! عصر دیروز خبر کنار کشیدن قالیباف به نفع رئیسی را داشتیم که بسار حائز اهمیت بود. برخی بر این باورند که آرای قالیباف الزاما به سبد رئیسی اضافه نمی شود و بخشی از آرا وی به سمت روحانی سرازیر می شوند...