سلام بر حسین شهید

بورس تهران در معاملات اولین روز کاری از آخرین هفته اردیبهشت ماه وضعیت خوبی نداشت و این در شرایطی است که از مناظره روز گذشته سیگنال های مثبتی برای بازار صادر شد ! به نظر می رسد بازار وارد فاز انتظار شده و دور از ذهن نیست جو حاکم شده و رفتار نوسانی بازار تا پایان هفته جاری ادامه داشته باشد. کاهش حجم و ارزش معاملات به وضوح این مساله را تائید می کند و ...