همانطور که از روند کلی بازار پیداست ، برخلاف روند پرشور هفته های گذشته ، شاهد فشار عرضه در گروه های پیشرو هستیم. به طور کلی به غیر از عوامل روانی حاکم بر ساختار معاملات و روند قیمتی سهم ها، دو عامل مهم بازارهای جهانی و تحولات سیاسی داخلی تاثیر بسزایی بر روند کوتاه مدت بازار گذاشته است. افت قیمت در بازارهای جهانی به دلیل اخبار نامناسب از بازار چین موجب شد تا سهام گروه فلزی و معدنی که به تازگی در راستای شروع حرکت صعودی گام برداشته بودند ، مجددا روند منفی به خود گرفته و ...