در گروه بانکی روند معاملات بد نیست اما فشار فروش بر روی ٢ نماد تجارت و ملت بالاست. بعد از رشد اخیر بانکی ها دیدیم که فضا شکننده بود و باری دیگر میل به اصلاح قیمت ها خود را نشان داد. این مدل معاملات اصولا در انتهای روند ریزشی و در راستای جمع آوری شناوری سهم از بازار رخ می دهد. یعنی پس از یک دوره ریزش ، برای چند روز رو به بالا می خرند و ...