به نظر می رسد مطابق سنت این بازه زمانی طی روزهای آینده شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی سقف کانال یعنی محدوده ١٢۵٠ تومان خواهیم بود....

تحلیل تکنیکال دامداری تلیسه نمونه - تلیسه :

 

نوسانات قیمتی 4 ماهه اخیر در نماد معاملاتی تلیسه را می توان داخل یک کانال صعودی با شیب ملایم محصور کرد. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک و منظم بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. اکنون یکبار دیگر قیمت به حدوده کف کانال واکنش نشان داده است. به نظر می رسد مطابق سنت این بازه زمانی طی روزهای آینده شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی سقف کانال یعنی محدوده 1250 تومان خواهیم بود. خرید سهم حوالی 930 – 960 با حد ضرر 880 تومان می تواند گزینه قابل بررسی باشد.