معامله گران بیشتر نظاره گر فضای سیاسی هستند و به نظر می رسد جریان نقدینگی که درهفته های گذشته فضای امیدوارکننده ای........

بورس۲۴ : بازار سهام پس از چند هفته رشد، اکنون از یک سو با التهابات انتخابات ریاست جمهوری و از سوی دیگر افت قیمت های جهانی به ویژه نفت به زیر 50 دلار، دست به گریبان است. در حالیکه کمتر از دو هفته به انتخابات باقیمانده است، معامله گران بیشتر نظاره گر فضای سیاسی هستند و به نظر می رسد جریان نقدینگی که درهفته های گذشته فضای امیدوارکننده ای را ایجاد کرده بود کنار نشسته و ترجیح می دهد سهامداری کند. در این میان نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در یک هفته گذشته نیز گویای این مسئله است و در میان صندوق های برتر هفته توسعه صادارات با ثبت بازدهی 7.4 درصدی در کنار صندوق های مشترک البرز، س. آسمان آرمانی سهام، پارسیان و آسمان یکم توانستند عملکرد قابل قبولی برجای گذارند. لازم به ذکر است بازدهی صندوق توسعه صادرات در بازه یکماهه نیز قابل توجه بوده، بطوریکه این صندوق با کسب بازدهی 25 درصدی، رتبه اول را در میان حدود 90 صندوق به خود اختصاص داده است.

در جدول زیر روند قیمتی و بازدهی صندوق ها به همراه جزئیات آورده شده است.