*} *} *}

در گروه دارویی با نزدیک شدن به زمان مجامع شرکت ها شاهد سرعت گرفتن انتشار گزارش های ١٢ ماهه همراه با تعدیل مثبت هستیم. دارویی هایی که با وجود رشد دوره وصول مطالبتشان از دولت اما باز هم با افزایش سودآوری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به کار خود خاتمه دادند. این صنعت طی ٣ – ۴ سال اخیر واقعا بازدهی مطلوبی برای سهامداران خود داشته و علاوه بر تقسیم سودهای مناسب در مجامع ...