طی ماه های اخیر روند قیمتی سهم در یک بازه قیمتی رنج (محدوده ١٠۵ - ١۴۵ تومان) در حال نوسان بوده است....

تحلیل تکنیکال سایپا - خساپا :

 

طی ماه های اخیر روند قیمتی سهم در یک بازه قیمتی رنج (محدوده 105 - 145 تومان) در حال نوسان بوده است. اکنون برای بار سوم قیمت در شکست سقف کانال ناکام بوده است و ریزش تند و تیزی را تجربه نموده. با توجه به برخورد قیمت به ترند کوتاه مدتی و همچنین تشکیل پترن هارمونیک Shark Attack به نظر می رسد خرید سهم حوالی 120 تومان می تواند گزینه مناسبی با دید کوتاه مدتی و نوسان گیری باشد. اسیلاتور DT هم در پارامتر بهینه نشان از فروش های هیجانی روی سهم می دهد. توصیه می کنیم در منفی های امروز فروشنده سهم نباشد.