بورس تهران در معاملات اولین روز کاری هفته با فشار سنگین عرضه ها ناشی از افت قیمت نفت و کامودیتی ها در بازارهای جهانی روبرو شد و حتی جابجایی بلوک در برخی از نمادهای شاخص ساز هم نتوانست مانعی برای سبزپوش ماندن شاخص کل باشد. البته بازار تک سهم ها و قندی ها همچنان داغ است. این سهم ها بواسطه اینکه ...