امروز را با گروه بانکی آغاز می کنیم. همانطور که روز گذشته هم اشاره شد ، با نزدیک شدن به زمان گشایش وبصادر ، شاهد بهبود روند معاملات هستیم. البته در بازار امروز وضعیت خیلی بهتر از بهبود یافتن بود و اکثر نمادها علی الخصوص ٢ نماد وبملت و وتجارت با افزایش تقاضا به صف خرید میلیونی نشستند. به نظر می رسد علاوه بر نزدیک بودن به زمان گشایش وبصادر ، با پدیده ای به نام حمایت دولت در راستای دفاع در ...