از دیدگاه الیوتی به نظر می رسد با یک موج ایمپالس مواجه هستیم. اصلاح اخیر سهم را می توان در قالب...

تحلیل تکنیکال کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو (رتکو) :

 

در بازه زمانی 2 ساله ، نوسانات قیمتی سهم را در چارچوب زمانی هفتگی ، داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. در این بازه زمانی قیمت واکنش های درخور توجهی به خطوط کانال مذکور داشته است. اما از دیدگاه الیوتی به نظر می رسد با یک موج ایمپالس مواجه هستیم. اصلاح اخیر سهم را می توان در قالب موج 4 تفسیر کرد. اکنون با توجه به واگرایی مثبت بین قیمت و اسیلاتور rsi به نظر می رسد اصلاح سهم خاتمه یافته است و در قالب موج 5 الیوتی ارزش سهام شرکت می تواند تا حوالی 1400 - 1600 تومان رشد داشته باشد. حد ضرر این تحلیل روی 760 تومان قرار دارد.