سلام بر حسین شهید

اما گزارش امروز را کمی متفاوت تر از گذشته و با گروهی آغاز می کنیم که در اکثر صنایع سرمایه گذاری کرده اند. گروه سرمایه گذاری و هلدینگی طی روزهای اخیر مورد توجه بازار قرار گرفته و شاهد تحرکات مثبتی بر روی گروه مذکور ناشی از رشد قیمت شرکت های تابعه و زیر مجموعه ها هستیم. بررسی نمودار اکثر نمادهای این گروه نشان می دهد که معامله گران ریسک گریز می توانند در برخی از نمادهایی که nav مناسب و ...