از مهر ماه سال ٩۴ بود که شرکت ملی سرب و روی مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.بخشی از این رونق ناشی از صعود قیمت کومودیتی در جهان بود اما برخی از کارشناسان معتقد بودند که «فسرب» در پی تحرکات سفته بازانه رشد کرده است،با این حال سهم در مدت ١٨ ماه در فرابورس بیش از ١۶٠درصد ( ماهانه ٩ درصد) رشد کرد.ولی حالا متغیرهای بنیادی نشان می دهد که بازار درباره این سهم سرب و روی کار چندان اشتباه هم نکرده است...