بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته مثبت آغاز کرد اما همانطور که انتظار می رفت ، قرار گرفتن شاخص کل بر روی سطوح مقاومتی سبب شد تا شاهد تشدید فشار عرضه ها در کلیت بازار باشیم. در چشم انداز شماره اخیر نوشتیم : برای فردا هم انتظار بازار مثبتی داریم. با این تفاوت که شاخص کل و بسیاری از نمادها نظیر سایپا ، خودرو ، برخی از پالایشی ها و ... نیز با سطوح مقاومتی مهمی درگیر خواهند شد. لذا دور از ذهن نیست که در قیمت های درصد مثبت فردا شاهد تشدید فشار عرضه بازار باشیم اما در کل کماکان ...