نوسانات اخیر سهم تداعی کننده یک موج جنبشی صعودی است. به نظر می رسد موج ٣ الیوتی همچنان ادامه دارد و اصلاح اخیر را می توان

تحلیل تکنیکی شرکت مرجان کار - کمرجان :

 

نوسانات اخیر سهم تداعی کننده یک موج جنبشی صعودی است. به نظر می رسد موج 3 الیوتی همچنان ادامه دارد و اصلاح اخیر را می توان در قالب موج 4 از 3 تفسیر کرد. هدف نهایی موج 3 بزرگ مطابق با قوانین کلاسیک الیوتی می تواند محدوده 127 الی 161 درصد فیبوناچی Ext یعنی می تواند محدوده 1400 - 1600 تومان باشد. به نظر می رسد خرید سهم در قیمت های فعلی و با حد ضرر 800 تومان می تواند گزینه مناسبی باشد.