با توجه به نزدیکی به فصل مجامع و قرار گرفتن در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار می رود در هفته های پیش رو نیز شاهد ادامه رشد حجم و ارزش معاملات باشیم اما با توجه ....

بورس۲۴ : پس از گذر یک ماه از ابتدای سال جاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام با نمایش عملکردی مثبت و قابل قبول فروردین را پشت سر گذاشتند. طی این ماه 79 صندوق  از میان 95 صندوق سرمایه گذاری توانستند با ثبت بازدهی مثبت به کار خود پایان دهند که در میان آن ها کارگزاری بانک اقتصاد نوین، یکم سهام گستران شرق، دماسنج و مشترک افق، همیان سپهر جز برترین های فروردین بودند. با توجه به نزدیکی به فصل مجامع و قرار گرفتن در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار می رود در هفته های پیش رو نیز شاهد ادامه رشد حجم و ارزش معاملات باشیم اما با توجه به ابهامات موجود و تاثیرپذیری بازار از جو انتخاباتی باید دید روند قیمتی سهام در بازار چه سمت و سویی را در پیش می گیرد.

در جدول زیر جزئیات روند قیمتی و بازدهی برای حدود 100 صندوق سرمایه گذاری آورده شده است: