سبد سهام پیشنهادی این هفته هم برای کاربران پیشنهادهای جدیدی دارد/در هفته گذشته سه سهم در سبد پیشنهادی به کاربران معرفی شد که تجارت الکترونیک پارسیان با بازدهی سنگین و صف خرید از هدف دوم خود هم عبور کرد./آتیه دماوند و پالایش نفت بندرعباس نیز هر کدام از اهداف اول خود عبور کرده و به هدف دوم خود نزدیک شده اند...