شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد میدکو در تاریخ ١٧ اردیبهشت ماه به مجمع خواهد رفت.