امروز چهارشنبه ، آخرین روز کاری از هفته را در حالی آغاز می کنیم که برای پیش بینی بازار امروز نه خبر سیاسی – اقتصادی خاصی داریم و نه بازارهای جهانی در سطحی هستند که بتوانند بازار را شارژ کنند. (البته ریزش یکدست قیمت ها خصوصا در مس و روی می تواند فشار فروش روی نمادهای این گروه را دو چندان کند)...