اما اهداف میان مدت، جذاب تر بوده و در محدوده فوق قرار دارد که همین موضوع سرمایه گذاری طولانی تر را برای سهامداران صبور مطلوب تر می گرداند...