اکنون بار دیگر پس از برخورد قیمت به این محدوده شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات و رشد قیمتی سهم هستیم. به نظر می رسد تپمپی می تواند در گام اول تا حوالی ٣۶٠ - ٣٧٠ تومان رشد کند و در میان مدت این احتمال وجود دارد که ...

تحلیل تکنیکال پمپ سازی ایران - تپمپی :

 

در چارچوب زمانی روزانه و در نمودار تعدیل شده عملکردی نماد معاملاتی تپمپی ، طی 22 ماه اخیر شاهد شکل گیری یک روند صعودی بودیم. به گونه ای که قیمت هر بار سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل می داد و کف های قیمتی جدید در شکست کف های قبلی ناکام بودند! در این بازه زمانی  نوسانات قیمتی سهم تحت تاثیر یک شیب دار (اصطلاحا خط روند صعودی) قرار داشته است. یعنی هر بار که قیمت این خط را لمس می کرده ، انرژی لازم برای رشد قیمتی را کسب می کرده و پس از آن شاهد یک رالی صعودی در سهم بودیم. اکنون بار دیگر پس از برخورد قیمت به این محدوده شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات و رشد قیمتی سهم هستیم. به نظر می رسد تپمپی می تواند در گام اول تا حوالی 360 - 370 تومان رشد کند و در میان مدت این احتمال وجود دارد که شاهد رشد ارزش سهم تا قیمت های بالای 500 تومان باشیم.