در این نوشتار ارزش ذاتی سهام سرمایه گذاری آتیه دماوند مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.این بررسی از فاصله معنا دار قیمت روز با ارزش واقعی سهم حکایت دارد...

بورس۲۴ :سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با نماد "واتی" پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 6 فروردین سال جاری و اعلام اخباری مثبت مبنی بر تداوم مطالعه و توسعه اراضی فراسا و پوشش، واگذار شرکت ها و کاهش وابستگی به سهام صنایع شیمیایی ایران و لیزینگ صنعت و معدن، با روندی نسبتاً مثبت بازگشایی شده و اینک در محدوه قیمت 2000 ریال مورد معامله قرار می گیرد. با توجه به تحرکات اخیر در سهام صنایع شیمیایی ایران و سرمایه گذاری صنعت بیمه که دو سهم اصلی مهم در پورتفوی سرمایه گذاری این شرکت محسوب می شوند، مناسب دیدیم نگاهی به خالص ارزش دارایی‌های سهم "واتی" بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سامانه کدال بیندازیم. ارزش خالص هر سهم شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند بر اساس آخرین گزارش پورتفوی شرکت در کدال (95.12.30) و صورتهای مالی سالانه تاریخ 95.9.30 بشرح زیر محاسبه می‌شود.

پرتفوی بورسی شرکت

ردیف

نام شرکت

تعداد سهام

تحت تملک

درصد مالکیت

بهای تمام شده

کل (میلیون ریال)

بهای تمام شده

هر سهم (ریال)

ارزش بازار
(میلیون ریال)

ارزش

هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)
(میلیون ریال)

1

صنایع شیمیایی ایران

1,359,161,680

29.4

725,792

534

4,520,572

3,326

3,794,779

2

لیزینگ صنعت و معدن

190,502,952

9.5

261,370

1372

258,513

1,357

-2,858

3

سر. صنعت بیمه

108,430,480

14.5

164,272

1515

266,956

2,462

102,684

4

پتروشیمی فجر

14,231,009

0.2

89,385

6281

86,695

6,092

-2,690

5

بانک خاورمیانه

19,000,000

0.4

47,595

2505

46,493

2,447

-1,102

6

سیمان خوزستان

16,166,191

2.5

46,138

2854

48,612

3,007

2,473

7

گسترش نفت و گاز پارسیان

16,269,000

0.0

36,150

2222

28,731

1,766

-7,419

8

سر. پارس آریان

31,188,777

0.2

34,121

1094

30,347

973

-3,774

9

کارخانجات داروپخش

5,533,469

1.1

33,843

6116

29,405

5,314

-4,438

10

سر. خوارزمی

25,850,000

0.2

31,072

1202

20,060

776

-11,012

11

فولاد هرمزگان جنوب

10,693,359

0.1

26,434

2472

25,675

2,401

-759

12

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

5,268,820

0.0

25,543

4848

22,514

4,273

-3,030

13

سایر

   

264,401

 

325,644

 

61,244

جمع

   

1,786,115

 

5,710,215

 

3,924,100

پرتفوی غیربورسی شرکت

ردیف

نام شرکت

تعداد سهام

تحت تملک

درصد مالکیت

بهای تمام شده

کل (میلیون ریال)

بهای تمام شده

هر سهم (ریال)

EPS

ارزش روز

(میلیون ریال)

افزایش (کاهش)
(میلیون ریال)

14

لاستیک پارس

154,113,347

96

295,497

1,917

-

295,497

0

15

گروه کارخانجات صنعتی معدنی ایران(**)

16,000

100

1,600

100,000

-

1,972,022

1,970,422

16

آپادانا سرام

95,801,265

8

101,669

1,061

0

101,669

0

17

ریسندگی پوشش

17,775,884

77

29,916

1683

0

29,916

0

18

پوشش ایران

15,138,854

95

22,857

1,510

0

22,857

0

19

نساجی غرب

45,953,880

94

17,536

382

0

17,536

0

20

نخ خمین

531,158

100

279,147

26,634

-

279,147

0

21

حوله و بلوجین پوشش

9,459,144

73

13,709

1,449

0

13,709

0

22

ریسندگی خاور

6,000,000

100

8,951

1,492

-

8,951

0

23

آتیه سازان صنعت و معدن

1,200,000

40

12,000

 

15,767

94,602

82,602

23

سایر

   

345,736

   

345,736

0

24

اوراق مشارکت

   

401,412

     

13,380

جمع پورتفوی غیر بورسی

   

1,530,030

     

2,066,404

جمع کل

   

3,316,145

     

5,990,504

در محاسبه ارزش روز شرکت‌های غیربورسی، از ضریب P/E برابر 5 برای شرکت‌های دارای سود استفاده شده است. ارزش روز سایر شرکت‌ها در رویکردی محافظه‌کارانه برابر بهای تمام‌شده آن‌ها لحاظ می‌شود. 2 شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات و آتیه سازان صنعت و معدن (20%) در 3 ماهة زمستان 1395 واگذار شده است.

** ارزش روز شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران بر اساس افزایش سرمایة انجام‌شده در شرکت زیرمجموعة آن یعنی "فراسا" بابت تجدیدارزیابی دارایی‌ها و لحاظ آن در حقوق صاحبان سهام شرکت مادر محاسبه شده است.

نتایج محاسبات فوق برای NAV آتیه دماوند بصورت زیر است:

NAV

مازاد پرتفوی بورسی

3,924,100

مازاد پرتفوی غیربورسی

2,066,404

حقوق صاحبان سهام( 95-09-30 )

7,192,905

خالص فروش دو شرکت زیرمجموعه

32,300

منابع حاصل از افزایش سرمایه

1,499,323

سود پرداختی به سهامداران

-1,080,000

سود دریافتنی از مجامع

847,762

سود فروش سهام بورسی

4,850

ارزش خالص دارایی ها ( NAV )

14,487,644

سرمایه

4,500

ارزش خالص هر سهم(ریال)

3,219

ارزش ذاتی هر سهم

2,415

ارزش روز هر سهم(ریال)

1,987

p/ کل NAV

62%

بنابراین قابل مشاهده است که سهم در حال حاضر کمتر از ارزش ذاتی خود و در حدود 60% NAV معامله می شود.