در آخرین قسمت تحلیل جامع بنیادین شرکت ملی صنایع مس آخرین وضعیت این تک سهم بازار سهام و زمان بندی ورود به آن مورد بررسی عمیق قرار گرفته است...

بررسی عملکرد شرکت در 10 ماهه 1395 و فرض تداوم این عملکرد در دو ماهه پایانی سال، میزان تولید کنسانتره را به 1,077,000 تن خواهد رساند. در پیش بینی بودجه شرکت برای سال 1396 میزان تولید کنسانتره 1,059,000 تن در نظر گرفته شده است. در این تحلیل با توجه به عملکرد سال 95 میزان تولید کنسانتره 1,100,000 تن (فرض رسیدن خطوط کنسانتره افتتاحی در سال 93 و 94 به ظرفیت اسمی) در نظر گرفته شده است. میزان تولید مفتول، کنسانتره مولیبدن و کنسانتره طلا و نقره معادل پیش بینی بودجه شرکت فرض شده است.

مجموع فروش کاتد و مفتول شرکت در بودجه 96،حدود 197,000 تن در نظر گرفته شده است. این میزان از توان تولید شرکت از کنسانتره حداقل 22،000 تن بیشتر است. با توجه به این نکته شرکت نیاز به خرید قراضه برای تولید این مقدار کاتد دارد. مقدار قراضه خریداری شده 25,000 تا 30,000 تن برآورد می شود. شرکت در پیش بینی بودجه شرکت مبلغ 6,057,946 میلیون ریال بابت خرید در نظر گرفته و به بهای تمام شده ساخت اضافه کرده است. شرکت مقدار خرید قراضه را اعلام نکرده است ولی با فرض خرید 30,000 تن قراضه قیمت هر تن قراضه 202 میلیون ریال در نظر گرفته شده است، در حالی که قیمت فروش صادراتی کاتد 197 میلیون ریال است.

با توجه به موارد توضیحی در بخش فوق، در این تحلیل نسبت قیمت قراضه به کاتد یک به یک (برآورد محافظه کارانه) در نظر گرفته شده است. بنابراین مقدار تولید کاتد بدون قراضه برآورد شده و مبلغی از بابت خرید قراضه به بهای تمام شده اضافه نشده است.

در تحلیل کارشناسی با توجه به تحلیل های جهانی از قیمت مس در سال 2017 متوسط نرخ فروش کاتد در سال 96، 5900 دلار بر تن در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است زمزمه های برای وضع عوارض صادراتی بر روی کنسانتره مس شنیده می شود. با توجه به مشخص نبودن این اقدام و همچنین میزان تعرفه، در تحلیل کارشناسی فعلا از این بابت هزینه ای دیده نشده است.

پیش بینی صورت سود و زیان

فروش

مقدار فروش محصولات طی دوره 91-94 به همراه بودجه و پیش بینی کارشناسی در جدول زیر ارائه شده است.

در پیش بینی کارشناسی میزان فروش شرکت در مورد کنسانتره 400,000 تن و در مورد کاتد و اسلب 175,000 تن پیش بینی شده است. این حداکثر میزان کاتدی است که شرکت با توجه به کنسانتره مصرفی امکان تولید دارد. بنابراین پیش بینی این مقدار فروش بدون در نظر گرفتن استفاده از قراضه تا حدی خوش بینانه می باشد. همچنین طبق توضیحاتی که در بخش قبل ارائه شد خرید قراضه و تولید ناشی از آن با فرض نسبت یک به یک بین قراضه و کاتد در تحلیل کارشناسی در نظر گرفته نشد.

میزان فروش کنسانتره طلا و نقره در تحلیل کارشناسی برابر میزان تولید (437 تن) در نظر گرفته شده است. در حالی که شرکت 453 تن از موجودی انبار کنسانتره طلا و نقره را علاوه بر تولید 96، برای فروش لحاظ کرده است. میزان فروش سنگ سولفور، اکسید مولیبدن و کنسانتره مولیبدن برابر پیش بینی بودجه شرکت لحاظ شده است.

بهای تمام شده

هم در مورد هزینه های مواد و قطعات مصرفی و هم در مورد هزینه های سربار پیش بینی کارشناسی 96 شرکت بیشتر از پیش بینی بودجه شرکت است. در مجموع، هزینه های بهای تمام شده تولید کارشناسی (نه بهای تمام شده کالای فروش رفته) حدودا مبلغ 506 میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی بودجه 96 شرکت برآورد شده است. علت این است که در پیش بینی کارشناسی از اطلاعات تاریخی و همچنین ارتباط بین میزان تولید و بهای تمام شده استفاده شده است.

در بخش مربوط به طرح های توسعه عنوان شد که پروژه های مورد بهره برداری در سال 1395 باعث کاهش هزینه های تولید خواهد شد. بنابراین احتمال بیش برآورد بهای تمام شده تولید در پیش بینی کارشناسی وجود دارد. از این رو پیش بینی کارشناسی شرکت در دو سناریو صورت پذیرفته است. یک سناریو (بدبینانه) با محاسبه بهای تمام شده تولید کارشناسی و سناریو دوم (خوش بینانه) با محاسبه بهای تمام شده تولید پیش بینی بودجه شرکت صورت پذیرفته است.

صورت سود و زیان

در این بخش ابتدا درباره دو نکته مهم که در پیش بینی بودجه شرکت ارائه شده است توضیحاتی ارائه می شود.

  • شرکت در بهای تمام شده بابت کاهش در میزان موجودی کالای ساخته شده مبلغ 719,477 میلیون ریال در نظر گرفته است. به نظر می رسد این کاهش در موجودی کالای ساخته شده مربوط به کاهش موجودی کنسانتره طلا و نقره باشد (پیش بینی فروش 890 تن کنسانتره طلا و نقره در مقابل تولید 437 تن در سال 96).
  • از طرف دیگر شرکت بابت کاهش موجودی کالای در جریان ساخت مبلغ 6,057,946 میلیون ریال به بهای تمام شده اضافه کرده است. در بخش های قبلی عنوان شد که این مبلغ جهت خرید قراضه به بهای تمام شده تولید اضافه شده است.

در تحلیل کارشناسی تغییر موجودی انبار کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده صفر در نظر گرفته شده است.

در تحلیل کارشناسی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی برابر بودجه شرکت فرض شده است. (با توجه به بهره برداری آزمایشی بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان سودی بابت سال 96 شناسایی نشده است.)

در تحلیل کارشناسی هزینه های مالی با توجه به فرض اخذ تسهیلات 500 میلیارد تومانی و نرخ سود 22% لحاظ شده است.

در تحلیل کارشناسی هزینه مالیات با توجه به معافیت مالیاتی فروش صادراتی و با نرخ 20% محاسبه شده است.

با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل عنوان شد پیش بینی کارشناسی در دو سناریو انجام شده است که در جدول فوق پیش بینی بر اساس سناریو بدبینانه ارائه شده است. در جدول زیر هر دو سناریو ارائه شده است.

تحلیل حساسیت

در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ دلار آزاد و نرخ کاتد ارائه شده است. لازم به ذکر است که این تحلیل حساسیت بر اساس سناریو بدبینانه صورت گرفته است و در سناریو خوش بینانه به ازای هر سهم مبلغ 100 ریال بایستی به سود هر سهم اضافه شود.

جمع بندی

پایه این تحلیل بر اساس برابری میزان فروش و تولید شرکت بنا نهاده شده است (عدم وجود دپو موجودی انبار). از طرف دیگر با توجه به قیمت قراضه مس که در محدوده 80% قیمت کاتد است و همچنین هزینه های حمل و ... منجر به فرض برابری قیمت کاتد و قراضه شده و تنها میزان تولید شرکت از کنسانتره ملاک تحلیل قرار گرفته است. همچنین میزان تولید کنسانتره با فرض رشد تولید تا ظرفیت اسمی 1,100,000 تن در نظر گرفته شده است.

سناریو خوش بینانه این تحلیل نیز بر اساس بهره برداری از پروژه های توسعه (طرح توسعه ذوب مس سرچشمه و پروژه اصلاح ذوب خاتون آباد) که منجر به کاهش بهای تمام شده شرکت خواهد شد، تنظیم شده است. با توجه به فرضیات در نظر گرفته شده در این تحلیل و با فرض نسبت P/E=6 و با فرض سود تقسیمی 250 ریال به ازای هر سهم برای سال مالی 95، قیمت سهم در دامنه 2,100 ریال (سناریو بدبینانه) و 2,680 ریال (سناریو خوش بینانه) برآورد می شود.

این محدوده قیمتی با فرض قیمت کاند 5,900 دلار بر تن و نرخ دلار 38,000 ریال محاسبه گردیده است. هر گونه تغییرات در این فرضیات تعیین کننده منجر به تغییرات با اهمیتی در سود هر سهم مطابق با داده های ارائه شده در بخش تحلیل حساسیت می شود.

 

 

در انتها تحلیل تکنیکال سهم در بازه زمانی هفتگی و روزانه جهت زمان بندی خرید سهم ارائه شده است.

در نمودار زیر قیمت سهم در بازه هفتگی ارائه شده است. سطح مقاومتی 200-210 تومان مانع رشد قیمتی سهم شده است. سطوح حمایتی 160 و 175 تومان نیز سطوح قیمتی هستند که احتمال واکنش قیمتی سهم به آن ها وجود دارد.

در نمودار زیر قیمت سهم در تایم فریم روزانه نمایش داده شده است. شکست خط روند صعودی، کاهش بیشتر قیمت سهم تا محدوده سطوح حمایتی 175 تومان و 160 تومان را محتمل می سازد. در تحلیل تکنیکالی سهم یک سناریو شمارش موج، بر اساس نظریه الیوت نیز ارائه شده است، که تاییدی بر ادامه دار بودن روند اصلاحی است.

جمع بندی گزارش بنیادی سهم نشان از ارزنده بودن سهم از لحاظ بنیادی است (تحقق فرضیات تحلیل)، منتها بررسی نمودار قیمتی سهم نشان می دهد که احتمال کاهش قیمت و خرید سهم در سطوح قیمتی 160-175 تومان نیز دور از دسترس نیست. بهتر است تحولات قیمتی سهم را در روزهای آینده رصد کنیم.