گروه ساختمانی و انبوه سازی یکی از گروه های پیشرو در بازار امروز بود که از روزهای ابتدایی اسفند ماه تغییر مسیر داده و نمادهای این گروه اخیرا فاصله نسبتا خوبی با کف های خود گرفته اند. شاخص گروه مزبور در مدت اخیر رشد حدود ۶ درصدی را تجربه نموده اما ادامه این رشد مستلزم شکسته شده مقاومت سرسخت ٧٨۵ واحدی می باشد ( شاخص گروه انبوه سازی اکنون بر روی مقاومت اشاره شده قرار گرفته است ) . در خبرهای مرتبط با این گروه ، براساس «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران» ، در اسفند ماه سال ٩۵ ، تعداد ...