در نمودار تعدیل شده عملکردی در بازه زمانی ۶ ماهه ، نوسانات قیمتی سهم تقریبا در یک محدوده رنج قرار داشته است. طی این بازه زمانی محدوده ١١٠ تومان به عنوان کف قیمتی سهم ...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق :

 

در نمودار تعدیل شده عملکردی در بازه زمانی 6 ماهه ، نوسانات قیمتی سهم تقریبا در یک محدوده رنج قرار داشته است. طی این بازه زمانی محدوده 110 تومان به عنوان کف قیمتی سهم عمل کرد و باند 130 - 135 تومان سقف قیمتی سهم بود. در صورتیکه قیمت بتواند طی روزهای آینده بر محدوده مقاومتی غلبه کند ، شاهد شکسته شدن خط گردن فرضی و تشکیل پترن کلاسیک سر و شانه کف خواهیم بود. در این صورت هدف قیمتی سهم محدوده 160 - 165 تومان می باشد.